Контактирајте го семејството

Таневски Jосиф, Дорка и Винка
Кичевска 2
1060 Скопје
Република Македонија

e-mail: contact@borjan.net
(адресата е привремено недостапна,
ве молиме користете ја адресата: vita@t.mk)

Информации за студентите на политички и општествени науки