Фонд во спомен на Борјан Таневски

Стипендија „Борјан Таневски“ - конкурс за есеј 2007: најава и тема.
Добитници на стипендијата
 • 2004
 • 2005
 • 2006

 • Меѓународна студентска конференција
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • Нови содржини