Стипендии

Fondation Roi Baudouin - European Studies Programme
Natolin / Scholarship programme with the College of Europe 2002

http://www.prinsesmathildefonds.be/code/page.cfm?id_page=127 
http://www.kbs-frb.be/code/page.cfm?id_page=127&ID=1750 
(Борјан ја доби оваа стипендија во висина од 16.600 евра за академската година 2002/2003)

http://www.educationuk.org/ 
http://www.dfid.gov.uk/ 
http://www.osi.hu/nsp/ 
http://www.britishcouncil.org/education/funding/funding_index.htm 
http://www.acf.org.uk/ 
http://www.prospects.csu.ac.uk/student/pgdir/index.htm 
http://www.ahrb.ac.uk/ 
http://www.europanet.org/links/funding.htm 

Наскоро повеќе линкови со информации за стипендии!

Информации за студентите на политички и општествени науки