Семинари

Организационото биро на европските ученички унии (OBESSU) е европска платформа на националните ученички организации и унии, активни во општото и стручното средношколско образование. Тоа беше формирано во Април 1975 во Даблин, Ирска и ги обединува организацииите на членките и посматрачите од над 25 европски земји.
http://www.obessu.org/
(Борјан учествуваше на OBESSU семинари во Амстердам, Пиза и Лихтенштајн, во '97 и '98 година, како претставник на Унијата на средношколци на Македонија)

ХРАБРА НОВА ЕВРОПА - Меѓународен летен универзитет во Љубљана
Конференција + викенд за релаксирање + еднонеделен студентски универзитет со предавања и работилници.
Инфо: bne.fdv@uni-lj.si  
http://www.bne-isu.org/ 
(Борјан учествуваше на овој семинар во Јули '02 и беше мошне задоволен како од предавањата, така и од завидната студентска организација)

Награда Борјан Таневски

Наскоро повеќе линкови за идни семинари!

Информации за студентите на политички и општествени науки