Контактирани доктори и болници

 1. Dr. M.E.Blackstein from Mount Sinai Hospital of Toronto, Canada. 
 2. * Dr. Konstantin Dimitriadis, Director of Medical Oncology II "The Agenion" Anticancer Hospital, Thessaloniki, Greece and his collaborator Dr. Ioannis Boukovinas. Via Dr. Dimitriadis, with Dr. G. Missenard, Institut Gustave Roussy, Villejuif, France. 
 3. Dr. Vini, Director of the Interbalkan European Medical Center in Thessaloniki, Greece. 
 4. Dr. Vodnik, Onkoloski Institut of Ljubljana, Slovenia. 
 5. Dr. Gaetano Bacci from the Rizzoli Instituti Ortopedici (Bologna), Italy. 
 6. Dr. Capanna, Dr. De Biase and Dr. Piccioli, (Florence, Roma), Italy. 
 7. Prof. Dr. Rainer Kotz and his collaborator Dr. Martin Dominkus, AKH Wien, Austria. 
 8. Prof. Dr. Brodowicz and Prof. Dr. Zielinski, AKH Wien, Austria were also contacted through Prof. Dr. Branko Pikula, AKH Wien, Austria. 
 9. * Dr. Oyvind S. Bruland from the Norwegian Radium Hospital of Oslo, Norway. 
 10. Dr. Francius from the Muenster University Hospital in Germany, Dept. of Nuclear Medicine. 
 11. Dr. Bielack from the University Children's Hospital Muenster, Germany, Department of Pediatric Hematology and Oncology, (COSS- Cooperative Osteosarkom-Studie Studienzentrale). 
 12. Dr. rer. nat. Georgi Graschew, Scientific co-ordinator in the Surgical Research Unit OP 2000, Robert-Roessle-Klinik and Max-Delbrueck-Centrum of Moleculare MedicineCharite, Berlin, Germany. 
 13. Dr. Friedrich R. Douwes, Medical Director of St. George Hospital, near Muenchen, Germany. 
 14. Dr. Sophie Piperno-Neumann from the Institut Curie, Paris, France. 
 15. * Dr. Kristin Weber, surgeon and Dr. Robert Benjamin, oncologist at MD Anderson Cancer Center, in Houston, TX, USA. 
 16. * Dr. Constantine Karakousis, Director of Surgical Oncology, Kaleida Health/SUNY, Professor of Surgery, SUNY, USA. 
 17. * Dr. Aziza Shad, Assistant Professor of Pediatrics, Director of Division of Pediatric Hematology/Oncology, Georgetown University Medical Center, Lombardi Cancer Center, USA. 
 18. Dr. Felasfa Wodajo, Orthopedic Oncology, Washington Cancer Institute, Washington Hospital Center, USA. 
 19. Dr. Francisco Bracho, Assistant Professor of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology/Oncology, Georgetown University Hospital, Lombardi Cancer Center, USA. 
 20. Violeta Dimovic, Chicago Mount Sinai Hospital, USA. 
 21. * Dr. Prof. Ben L. Pfeifer, Director of Clinical Research, Aeskulap Cancer Center, Switzerland. 
 22. Dr. Cui Yongqiang, Guang An Men Hospital, Beijing, China Academy of Traditional Chinese Medicine, China. 
 23. * Dr. Pasang Gyalmo Khangkar, Resident Physician at Dr. Lobsang Dolma Khangkar Memorial Clinic with Traditional Tibetan Medicine in Dharamsala Distt. Kangra, India.

Yahoo Chondrosarcoma group with a 100 members at the time and more than a 1000 mails with personal experiences.

   *Овие контакти ни беа најмногу од корист!

   Дијагнозата на тешката болест на Борјан беше остеосаркомасо хондробластични елементи, во малата карлица. Поради лошата позиција, туморотбеше неоперабилен и за кусо време Борјан остана параплегичен (19.09.2002). Понаправената отворена биопсија во болницата Henri Mondor во Париз (09.09.2002),мошне брзо се развија метастази на `рбетните пршлени. Продолжи со радиотерапијаи хемотерапија на Одделот за радиотерапија и онкологија во Скопје во периодот од20.09.2002 до 20.02.2003. Туморот не реагираше воопшто на радиотерапија! Захемотерапија беа користени следниве цитостатици: Adryamicine (Doxorubicin),Cisplatin, Ifosfamide и Methotrexate. Иако хемотерапијата беше многу јака, телото(крвта и други параметри) се регенерираше за кусо време со помош на соодветнимедикаменти, а можеби и како резултат на примената на алтернативни терапии ирежим на исхрана. Циклусите на хемотерапија беа често пролонгирани зарадиразлични инфекции (!).Големата туморска маса реагираше најмногу на Ifosfamide.

   За жал, изгледа болеста беше откриена во многу напреднатафаза и тој немаше среќа (?) да прими Ifosfamide по втор пат. Тоа беше првиотчекор што го предлагаше почитуваниот д-р Буковинас од болницата во Солун(21.02.2003 -3.03.2003), во својот план и стратегија како да се продолжиживотот на Борјан и да го подобри неговиот квалитет во рамки на можностите.

   Единствениот показател за болеста беше затегање/трпкавоство десната нога при возење т.е. подолго седење, 3 месеци пред таа да бидеоткриена и висок LDH. Исто така, 4 години имаше тремор на рацете!! Бешеодбојкар во екипата на факултетот 4 години и практикуваше и други спортовиистовремено. Редовно правел неопходни медицински прегледи. Но, туморот можешеда биде откриен единствено со нуклеарна магнетна резонанца.

   Борјан патеше многу, како што најчесто се случува сопациентите со дијагностицирана саркома. Но остана позитивен и оптимист допоследен здив. Живееше 6 месеци откако туморот беше откриен, иако прогнозатана докторите беше и пократка.

   Доколку имате дијагноза саркома, не губете надеж и негубете време, најдете го веднаш најдобриот доктор онколог со субспецијалностза саркоми, кој има знаење, желба и цврста волја и покрај тешката дијагноза дасе бори заедно со вас!

   Искрено се надеваме дека еден ден науката ќе направи големчекор напред во изнаоѓање лек за оваа тешка болест.

   Многу среќа!   Посебна благодарност:

   Единствениот доктор кој што беше со Борјан за сето времеоткако беше откриена неговата болест, беше д-р Тони Дамевски - специјалист поинтензивна нега на Клиничкиот центар во Скопје, и исто така, татко на Даме,најблискиот другар и 'цимер' на Борјан. Тој секојдневно ја следеше неговатаболест, спремен да помогне во секое време и во секоја тешка ситуација. Тој бешепокрај Борјан до самиот крај, подржувајки го и храбрејки го. Борјан имашедоверба во него, го сакаше и без д-р Тони Дамевски, Борјан ќе страдаше многу повеќе.
   Благодариме д-р Тони!Нови содржини