Гласот на Борјан

Заклетвата на дипломската церемонија '02 на АСТ (41 s)  

26.06.2002
Телефонски разговор    (1 min 10 s)  

28.02.2003
Чистачот и Господарот на тостовите  (1 min 45 s)

01.03.2003
Си одам дома!  (1 min 35 s)  03.03.2003
Сеќавања  (2 min 45 s)  

05.03.2003
Шега и песна на арапски  (1 min 14 s)

19.07.1988
Песни на француски  (2 min 45 s)

19.07.1988
Информации за студентите на политички и општествени науки